Məryəm Quranı əzbərləməyə necə başladı

Assalaamu 'Alaykum,

Onun fikirlərini burada oxuduğundan əmin olun: https://medium.com/how-to-memorise-the-quran/how-i-started-memorising-quran-and-how-you-can-too-bceb8429b6ef